Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
4
• Cildinize ya da giysinize herhangi bir şekilde pil sızıntısının temas etmesi halinde, 
bu, ciltte tahrişe neden olabilir. Bulaşan alanları tamamen su ile yıkayınız.
• D-LI109 Pil Kullanımı ile ilgili Uyarılar: 
YALNIZCA BELİRTİLEN ŞARJ CİHAZINI KULLANINIZ.
- YAKMAYINIZ.
- SÖKMEYİNİZ.
- KISA DEVRE YAPMAYINIZ.
- YÜKSEK SICAKLIKLARA (140°F / 60°C) MARUZ BIRAKMAYINIZ.
 Uyarı
• Pilde oluşacak bir sızıntının gözlerinize temas etmesi halinde gözlerinizi 
ovuşturmayınız. Gözlerinizi temiz su ile yıkayıp vakit kaybetmeden tıbbi yardıma 
başvurunuz. 
 Dikkat
• Seçmeli AA pil yuvası D-BH109 kullanıldığında, dört AA alkalin, AA lityum veya AA 
Ni-MH piller kullanılabilir. Burada belirtilenlerin haricindeki pilleri kullanmayınız. Diğer 
tipte pillerin kullanılması sonucunda fotoğraf makinesi zayıf şekilde işlev görebilir ya 
da piller infilak edebilir ya da bir yangına neden olabilir.
• Piller, bunların üzerinde işaretlenmiş olan kutuplara göre (+) ve (-) doğru şekilde 
yerleştirilmelidir. Pillerin yanlış şekilde yerleştirilmesi bir patlamaya veya yangına 
sebep olabilir.
• Pilleri değiştirme esnasında, farklı markalardan, türlerden ya da kapasitelerden pilleri 
bir arada kullanmayınız. Ayrıca, eski pilleri yenileri ile birlikte kullanmayınız. Pilleri 
yanlış takılması, bir infilaka veya yangına neden olabilir.
• Pilleri kısa devre yapmayınız ya da ateşe atmayınız. Pilleri sökmeyiniz. Piller 
patlayabilir veya tutuşabilir.
• Şarj edilebilir Ni-MH pillerin haricindeki pilleri şarj etmeyiniz. Piller infilak edebilir veya 
tutuşabilir. Bu fotoğraf makinesinde kullanılabilecek AA piller arasında, Ni-MH pillerin 
haricindeki piller şarj edilemez.
• Fotoğraf makinesi açık halde iken pil kapağını açmayınız ya da pilleri çıkarmayınız.
• Fotoğraf makinesini uzun bir süre kullanmamayı planlıyorsanız pilleri fotoğraf 
makinesinden çıkarınız. Pillerde sızıntı oluşabilir.
• Cildinize ya da kıyafetinize herhangi bir şekilde pil sızıntısının temas etmesi halinde, 
bu, ciltte tahrişe neden olabilir. Bulaşan alanları tamamen su ile yıkayınız.
• Isınmaları ya da duman çıkarmaları halinde, pilleri hemen fotoğraf makinesinden 
çıkarınız. Bu işlem esnasında kendinizi yakmamaya özen gösteriniz.
AA Pillerin Kullanımı Hakkında
K-30_OPM_TUR.book  Page 4  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM