Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
58
Başlarken
2
2
Gövde yuva kapağını (1) 
ve objektif yuva kapağını (2) 
çıkarınız.
Objektifte bir objektif yuva kapağı 
olmadığı zaman, objektif yuvasının hasar 
görmesine engel olmak için objektif yuva 
tarafı yukarı bakacak şekilde objektifi 
yerine yerleştirdiğinizden emin olunuz.
3
Fotoğraf makinesi ve objektif yuva 
indeksini (kırmızı noktalar: 3) 
eşleştiriniz ve tık sesi gelene 
kadar objektifi saat yönünde 
çevirerek sabitleyiniz.
Taktıktan sonra, objektifin yerine 
kilitlenmiş olduğundan emin olmak için 
objektifi saatin tersi yönünde çeviriniz.
4
Ön objektif kapağını gösterilen 
kısımlardan içeriye doğru 
bastırarak çıkarınız.
Pili Çıkarmak için
İlk olarak objektif kapağını takınız ve 
ardından objektif kilit açma düğmesine 
(4) basılı tutarken objektifi saat yönünün 
tersi yöne çeviriniz.
3
4
K-30_OPM_TUR.book  Page 58  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM