Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
60
Başlarken
2
Vizör Diyopterinin Ayarlanması
Görüş durumunuza uyacak şekilde vizör diyopterini ayarlayabilirsiniz.
Fotoğraf makinesi, fabrika çıkışlı olarak, vizör kısmına eklenmiş olan bir 
Vizör lastiği F
R
 ile donatılmıştır. Vizör lastiği ekli olduğunda diyopter 
ayarlanabilir. Ancak, vizör lastiği çıkarılmış halde iken ayar yapılması 
daha kolaydır.
1
Ok yönünde dışarı çekerek vizör 
lastiğini çıkarınız. 
2
Vizörden bakınız ve diyopter ayar 
kolunu sola ya da sağa kaydırınız.
Vizördeki AF çerçevesi odaklanana kadar 
kolu ayarlayınız.
Fotoğraf makinesini bir duvar veya diğer 
parlak ve düz bir nesne üzerine 
hedefleyiniz.
3
Vizör lastiğini, vizör göz kısmındaki yivle hizalayınız ve ilgili 
konuma itiniz. 
AF çerçevesi
K-30_OPM_TUR.book  Page 60  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM