Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
62
Başlarken
2
Fotoğraf Makinesinin Açılması 
ve Kapatılması
1
Ana düğmeyi [ON] konumuna 
çeviriniz.
Fotoğraf makinesi açılır.
Fotoğraf makinesini kapatmak için ana 
düğmeyi [OFF] konumuna ayarlayınız.
• Kullanılmadığı durumda fotoğraf makinesini her zaman kapalı muhafaza 
ediniz.
• Eğer belirli bir zaman süreci esnasında herhangi bir işlem 
gerçekleştirilmezse fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanacaktır 
(Otomatik Kapanma). Fotoğraf makinesini aktif hale getirmek için, bunu 
tekrar açınız veya aşağıdakilerden herhangi birini gerçekleştiriniz.
• Deklanşöre yarıya kadar basınız.
• 3 düğmesine veya M düğmesine basınız.
• [Otomatik Kapanma] kısmı varsayılan ayar olarak [1dk] şeklinde ayarlıdır. 
[R Ayar 2] menüsünün [Otomatik Kapanma] kısmında ayarı 
değiştirebilirsiniz. (s.232)
• Oynatım modunda fotoğraf makinesini açmak için, Q düğmesine basılı 
tuttuğunuz esnada ana düğmeyi [ON] konumuna kaydırınız.
K-30_OPM_TUR.book  Page 62  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM