Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
63
Başlarken
2
Başlangıç Ayarları
Fotoğraf makinesi ilk kez açıldığında, [Language/u] ekranı monitörde 
belirir. Monitörde görüntülenen dili ve geçerli tarih ve saati ayarlamak 
üzere aşağıdaki prosedürü takip ediniz.
Eğer [Tarih Ayarlama] ekranı belirirse, “Tarih 
gidiniz.
Menüler, hata mesajları, vs.’nin görüntülenmesi için ilgili dili 
ayarlayabilirsiniz.
1
İstenen dili seçmek için çoklu seçiciyi (2345) kullanınız 
ve 4 düğmesine basınız.
[Başlangıç Ayarı] ekranı seçilen dilde 
belirir.
Eğer W (Bulunulan yer) ayarının 
değiştirilmesi gerekmiyorsa 6. Adıma 
geçiniz.
2
Çerçeveyi 
W
 kısmına taşımak için çoklu seçicinin (3) 
düğmesine basınız ve sonrasında çoklu seçicinin (5) 
düğmesine basınız.
[W Bulunulan yer] ekranı belirir.
Ekran Dilinin Ayarlanması
MENU
24h
24h
00:00
00:00
İptal
İptal
Tarih Ayarlama
Tarih Ayarlama
Tarih Biçimi
Tarih Biçimi
Tarih
Tarih
Saat
Saat
gg/aa/yy
gg/aa/yy
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
Ayarlar tamamlandı
Ayarlar tamamlandı
MENU
İptal
İptal
Başlangıç Ayarı
Başlangıç Ayarı
Ayarlar tamamlandı
Ayarlar tamamlandı
Türkçe
Türkçe
İstanbul
İstanbul
Metin Boyutu
Metin Boyutu
Standart
Standart
K-30_OPM_TUR.book  Page 63  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM