Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
64
Başlarken
2
3
Bir şehir seçmek için çoklu seçicinin 
(45) düğmesini kullanınız.
Bölgeyi değiştirmek için arka e-kadranı 
(S) çeviriniz.
Bir bulunulan yer olarak seçilebilecek 
4
Çoklu seçicinin (3) düğmesine basarak [DST] ve O (Açık) 
veya P (Kapalı) seçmek üzere çoklu seçicinin (45) 
düğmesine basınız.
5
4
 düğmesine basınız. 
[Başlangıç Ayarı] ekranı yeniden belirir.
6
Çoklu seçicinin (3) düğmesine basarak [Metin Boyutu] seçiniz 
ve çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız.
7
[Standart] veya [Büyük] seçmek 
üzere çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız ve 4 
düğmesine basınız.
[Büyük] seçilmesi halinde, seçilen menü 
ögelerinin yazı boyutu büyür.
8
[Ayarlar tamamlandı] seçmek üzere 
çoklu seçicinin (3) düğmesine 
basınız ve 4 düğmesine basınız.
[Tarih Ayarlama] ekranı belirir.
MENU
OK
Bulunulan yer
Bulunulan yer
DST
DST
İstanbul
İstanbul
İptal
İptal
OK
OK
MENU
Ayarlar tamamlandı
Ayarlar tamamlandı
İptal
İptal
Başlangıç Ayarı
Başlangıç Ayarı
Türkçe
Türkçe
İstanbul
İstanbul
Metin Boyutu
Metin Boyutu
Standart
Standart
Büyük
Büyük
MENU
OK
İptal
İptal
Başlangıç Ayarı
Başlangıç Ayarı
Ayarlar tamamlandı
Ayarlar tamamlandı
Türkçe
Türkçe
İstanbul
İstanbul
OK
OK
Metin Boyutu
Metin Boyutu
Standart
Standart
K-30_OPM_TUR.book  Page 64  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM