Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
65
Başlarken
2
Geçerli tarihi ve saati ve görüntüleme tipini ayarlayınız.
1
Çoklu seçicinin (5) düğmesine 
basınız ve tarih formatını seçmek 
üzere çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız.
[gg/aa/yy], [aa/gg/yy] veya [yy/aa/gg] 
seçiniz.
2
Çoklu seçicinin (5) düğmesine basınız ve [24h] veya [12h] 
seçmek için çoklu seçicinin (23) düğmesini kullanınız.
3
4
 düğmesine basınız. 
Çerçeve, [Tarih Biçimi] kısmına döner.
4
Çoklu seçicinin (3) düğmesine basınız ve çoklu seçicinin (5) 
düğmesine basınız.
Eğer tarih biçimi [gg/aa/yy] olarak ayarlıysa çerçeve ay kısmına hareket 
eder.
• Eğer bulunulan yer ve tarih ve saat ayarlı durumda değilse, bir sonraki kez 
fotoğraf makinesi tekrar açıldığında [Başlangıç Ayarı] ekranı veya [Tarih 
Ayarlama] ekranı görüntülenecektir.
• Daha sonrasında [R Ayar 1] menüsü üzerinden metin boyutunu 
değiştirebilirsiniz. Bu kılavuzda, menü ekranları bundan sonra [Metin Boyutu] 
[Standart] olarak ayarlanmış haliyle anlatılacaktır. 
Tarih ve Saatin Ayarlanması
MENU
24h
24h
00:00
00:00
OK
İptal
İptal
Tarih Ayarlama
Tarih Ayarlama
Tarih Biçimi
Tarih Biçimi
Tarih
Tarih
Saat
Saat
gg/aa/yy
gg/aa/yy
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
Ayarlar tamamlandı
Ayarlar tamamlandı
OK
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 65  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM