Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
66
Başlarken
2
5
Ay ayarını yapmak için çoklu 
seçicinin (23) düğmesini 
kullanınız.
Gün ve yılı da aynı şekilde ayarlayınız.
Sonra, saati ayarlayınız.
Eğer 2. Adımda [12h] seçtiyseniz, 
fotoğraf makinesi saate bağlı olarak am 
ve pm arasında geçiş yapılabilir.
6
[Ayarlar tamamlandı] seçmek üzere 
çoklu seçicinin (3) düğmesine 
basınız ve 4 düğmesine basınız.
Fotoğraf makinesi bir resim çekmeye 
hazır durumdadır. 
Eğer tarihi ve saati menüden 
ayarlarsanız, [R Ayar 1] menüsü yeniden 
görünecektir. Bu durumda 3 
düğmesine basınız.
• 6. Adımda 4 düğmesine bastığınız zaman, saniye değeri 0 olarak 
ayarlanır. Tam saati ayarlamak için, zaman sinyali 0 saniyeye ulaştığında 
(TV, radyo, v.b.’de) 4 düğmesine basınız.
• Tarih ve saat ayarlanırken 3 düğmesine basılması, bu noktaya kadar 
yapılmış olan ayarları iptal eder ve fotoğraf makinesinin çekim moduna 
geçmesini sağlar. 
• Dil ve tarih ve saat ayarlarını daha sonrasında [R Ayar 1] menüsünden 
değiştirebilirsiniz.
MENU
24h
24h
00:00
00:00
OK
İptal
İptal
Tarih Ayarlama
Tarih Ayarlama
Tarih Biçimi
Tarih Biçimi
Tarih
Tarih
Saat
Saat
gg/aa/yy
gg/aa/yy
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
Ayarlar tamamlandı
Ayarlar tamamlandı
OK
OK
MENU
24h
24h
10:00
10:00
OK
İptal
İptal
Tarih Ayarlama
Tarih Ayarlama
Tarih Biçimi
Tarih Biçimi
Tarih
Tarih
Saat
Saat
gg/aa/yy
gg/aa/yy
0 6 / 0 6 / 2 0 1 2
0 6 / 0 6 / 2 0 1 2
Ayarlar tamamlandı
Ayarlar tamamlandı
OK
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 66  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM