Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
5
 Uyarı
• Fotoğraf makinesini ve aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlere 
yerleştirmeyiniz.
1. Eğer ürün kazara düşerse veya kullanılırsa, ciddi kişisel yaralanmalara neden 
olabilir. 
2. Askının boynun etrafına sarılması boğulmaya neden olabilir. 
3. Pil ya da SD Bellek Kartları gibi küçük bir aksesuarın yanlışlıkla yutulması riskini 
ortadan kaldırmak için, bunları çocukların erişiminden uzak tutunuz. Bir aksesuarın 
kazara yutulması halinde derhal tıbbi yardıma başvurunuz.
• Seyahat halinde iken, ürün paketi içerisinde tedarik edilmiş olan Dünya Servis Ağı 
listesini de yanınıza alınız. Yurtdışındayken sorunlarla karşılaşmanız halinde bu sizin 
için faydalı olacaktır.
• Fotoğraf makinesi uzun bir müddet kullanılmadığında, özellikle önemli resimler 
çekmeden önce (örneğin bir düğünde ya da seyahat ederken) fotoğraf makinesinin 
hala düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Fotoğraf makinenizin ya da kayıt 
ortamı (SD Bellek Kartı) v.b’nin kötü çalışmasından dolayı görüntüler ve sesler gibi bir 
kaydın içeriğinin kaydı, izlenmesi ve fotoğraf makinenizden bir bilgisayara verilerin 
aktarılması garanti edilemez.
• Pili ideal koşullarda muhafaza edebilmek için, bunu tam şarjlı olarak veya yüksek 
sıcaklıklara maruz kalacak şekilde depolamaktan kaçınınız.
• Eğer pil takılı ise ve fotoğraf makinesi uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilin şarjı 
kendiliğinden boşalacak ve pilin ömrü kısalacaktır.
• Pilin kullanımdan bir gün önce veya kullanım gününde şarj edilmesi tavsiye 
edilmektedir. 
• Bu fotoğraf makinesi ile birlikte tedarik edilen AC kablosu, özellikle pil şarj cihazı 
D-BC109 ile kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Başka cihazlarla kullanmayınız.
Fotoğraf Makinesini ve bunun Aksesuarlarını Çocukların 
Erişiminden Uzak Tutunuz
Kullanım Esnasında Uygulanacak Bakım
Fotoğraf Makinenizi Kullanmadan Önce
Pil ve Şarj Cihazı Hakkında
K-30_OPM_TUR.book  Page 5  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM