Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
72
Temel İşlemler
3
Dahili Flaşın Kullanılması
Düşük seviyeli ışıkla veya arka ışıklı koşullarda resimler çekmek için bir 
flaş kullanınız.
Dahili flaş, yaklaşık 0,7 m ila 5 m arasındaki mesafedeki bir nesne için 
idealdir. 0,7 m’den daha yakın bir mesafede kullanıldığı zaman fotoğrafın 
köşelerinde kararmalar (ışık yokluğundan dolayı fotoğrafın köşelerinde 
kararma) ortaya çıkabilir (bu mesafe, kullanılan objektife ya da hassasiyet 
ayarına sıkı şekilde bağlıdır). (s.255)
• Dahili flaş kullanıldığı zaman, çekimden önce objektif ışık siperliğini çıkarın. 
Kullanılmakta olan objektife ve çekim koşullarına bağlı olarak köşelerde 
kararmalar ortaya çıkabilir. Ayrıntılar için bkz. “Objektif ve Dahili Flaş” 
• Üzerinde bir s (Otom.) konumu olmayan bir objektif kullanıldığında dahili 
flaş daima tam olarak patlar.
Dahili flaş hakkındaki ayrıntılar ve harici bir flaş ile nasıl resim çekileceği ile ilgili 
Flaş Modunun Ayarlanması
Flaş Modu
Fonksiyon
C
Otomatik Flaş Pat.
Ortam ışığını otomatik olarak ölçer ve flaş 
kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
i
Otom. Flaş+Kırmızı-göz 
Azltm 
Otomatik flaş öncesinde kırmızı-göz 
giderme amaçlı olarak bir ön-flaş patlatır.
E
Flaş Açık
Her resim çekildiğinde flaşı patlatır.
F
Flaş Açık+Kırmızı-göz 
Azltm
Ana flaştan önce kırmızı-göz giderme için bir 
ön-flaş patlatır.
G
Düşük-hızlı Senk.
Parlaklığa bağlı olarak daha yavaş bir 
obtüratör hızına ayarlar. Örneğin, arka 
planda gün batımı varken bir portre çekmek 
için bu kullanıldığında, hem kişi ve hem de 
arka plan güzel bir şekilde belirir. (s.254)
K-30_OPM_TUR.book  Page 72  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM