Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
73
Temel İşlemler
3
Flaş modları, çekim moduna bağlı olarak farklılık gösterir.
1
Bekleme modunda çoklu seçiciye (4) basın.
Flaş Modu ayar ekranı belirir. 
2
Bir flaş modu seçmek üzere çoklu 
seçicinin (45) düğmesini 
kullanınız ve 4 düğmesine 
basınız.
Fotoğraf makinesi bir resim çekmeye 
hazır durumdadır. 
H
Düşük-hızlı 
Senk.+Kırmızı-göz
Düşük-hızlı Senk. ile ana flaş patlatılmadan 
önce, kırmızı-göz giderme için bir ön-flaş 
patlatılır.
I
k
Sürüklenen Perde Senk.
Obtüratör perdesi kapanmadan hemen önce 
flaş patlar. Hareket eden nesneleri 
arkalarında bir iz bırakıyorlarmışçasına 
çeker.
r
Kablosuz Modu
Bir senk kablosu kullanmaksızın bir 
opsiyonel harici flaşı senkronize 
edebilirsiniz. (s.259)
Çekim Modu
Seçilebilir Flaş Modu
n
/H
C
/i/E/F/r
e
/K/c
E
/F/G/H/I/r
b
/L/a/p
E
/F/k/r
Flaş aşağıdaki çekim modlarında patlamaz.
• C modu
• n modundaki K (Gün Batımı) veya d (Mavi Gökyüzü)
• H modundaki K (Gün Batımı), d (Mavi Gökyüzü), A (Gece), Z (Gece 
HDR), y (Arka Işık Silüeti), U (Mum Işığı), n (Işıklandırma) veya E 
(Müze)
Flaş Modu
Fonksiyon
MENU
OK
0.0
0.0
İptal
İptal
Otomatik Flaş Pat.
Otomatik Flaş Pat.
OK
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 73  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM