Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
75
Temel İşlemler
3
1
E
 düğmesine basınız. 
Dahili flaş çıkar ve dolmaya başlar. Flaş 
dolmakta iken, vizörde ve Live View 
ekranında E yanıp söner.
Flaş tam olarak dolduğunda, E yanıp 
sönmesi sona erer ve sürekli olarak 
yanar. 
Flaşın patlamasını istemediğiniz zaman, 
dahili flaşı geri çekilmiş konumda tutunuz.
2
Bir resim çekiniz.
Flaş patlar. 
Flaş modu C veya i olarak ayarlandığında, flaş çıkmış halde olsa bile 
aydınlatma şartlarının düzeltme için flaşa ihtiyaç duymaması halinde flaş 
patlatılmaz.
3
Dahili flaşın geri çekilmesi için flaşı 
üstünden aşağıya bastırınız. 
Dahili Flaşın Kullanılması
Varsayılan ayar olarak, dahili flaş dolmakta iken resimler çekemezsiniz. Dahili 
flaş dolmakta iken resimler çekmek istiyorsanız [A Özel Ayar 3] menüsünde 
[17. Flaş Dolarken Çekim] kısmını [Açık] olarak ayarlayınız.
K-30_OPM_TUR.book  Page 75  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM