Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
77
Temel İşlemler
3
Fotoğrafları tek tek silebilirsiniz.
1
Q
 düğmesine basınız ve silinecek olan bir fotoğafı 
görüntüleyiniz. 
2
U
/i düğmesine basınız. 
Silme onay ekranı belirir.
• En son çekilen fotoğrafın dosya formatı JPEG olduğu zaman ve bunun RAW 
verileri hala ara bellekte kalmış olduğunda, Hızlı İzleme veya oynatım 
esnasında RAW fotoğrafını kaydedebilirsiniz (if [RAW verilerini kaydet], 
[A Kayıt Modu 4] menüsü [Hızlı İzleme] dahilinde etkin kılınır (s.230)).
Eğer fotoğraf aşağıdaki ayarların herhangi biri kullanılarak çekilmişse, 
aşağıda listelenen ilgili fotoğraf kaydedilir.
• Pozlama Parantezi
Üçüncü fotoğrafın RAW resmi
• Çoklu pozlama
Çoklu pozlamalı RAW fotoğrafı
• Aralıklı Çekim
En son çekilen fotoğraf için RAW resmi
• HDR Çekimi
Standart pozlamalı RAW fotoğrafı
• Dijital Filtre
Filtre efektsiz RAW fotoğrafı
H modunun Z (Gece HDR) ayarı ve Sürekli Çekimle çekilen fotoğraflar, 
RAW formatında kaydedilemez.
• Oynatım işlevleri ile ilgili ayrıntılar için, bkz. “Oynatım Fonksiyonları 
Tek bir Fotoğraf Silme
• Silinen fotoğraflar geri kazanılamaz.
• Korumalı fotoğraflar silinemez. (s.238)
K-30_OPM_TUR.book  Page 77  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM