Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
4
Çekim Fonksiyonları
Bu bölümde, bu fotoğraf makinesi ile gerçekleştirilebilen 
çeşitli temel ve gelişmiş çekim işlevleri anlatılmaktadır.
Çekim İşlevleri Nasıl Kullanılır ................................80
Uygun Çekim Modunun Seçilmesi  .........................89
Alarmın Kurulması ..................................................95
Odaklama .............................................................110
Alan Derinliğinin Kontrol Edilmesi (Ön İzleme) .....123
Fotoğraf Makinesi Sarsılmasının 
İşlevinin Kullanılması ............................................125
Sürekli Olarak Fotoğraf Çekme ............................132
Videoların Kaydedilmesi .......................................138
K-30_OPM_TUR.book  Page 79  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM