Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
80
Çekim
 Fonksiyonları
4
Çekim İşlevleri Nasıl Kullanılır
Doğrudan tuşları, kontrol panelini, [A Kayıt Modu] menüsünü, [C Film] 
menüsünü veya [A Özel Ayar] menüsünü kullanarak çekimle ilgili ayarları 
değiştirebilirsiniz.
Aşağıdaki ögeleri ayarlamak için, bekleme 
modunda çoklu seçiciye (2345) basınız.
Doğrudan tuşların ve menülerin nasıl kullanılacağı ile ilgili ayrıntılar için, bkz 
Doğrudan Tuşlar Ayar Ögeleri
Tuş
Seçenek
Fonksiyon
Sayfa
2
Hassasiyet
ISO hassasiyetini ayarlar
3
Beyaz Dengesi
Nesneyi aydınlatan ışık kaynağının türünü 
karşılamak üzere renk dengesini ayarlar.
4
Flaş Modu
Flaş patlama metodunu belirler.
5
Geçiş Modu
Tek Kare Çekimi, Sürekli Çekim, 
Zamanlayıcı, Uzaktan Kumanda Pozlama 
Parantezi arasından seçim yapar.
K-30_OPM_TUR.book  Page 80  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM