Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
81
Çekim
 Fonksiyonları
4
Aşağıdaki ögeler [A Kayıt Modu 1-4] 
menülerinde mevcuttur. 
[A Kayıt Modu 1] menüsünü görüntülemek 
için bekleme modunda 3 düğmesine 
basınız.
Kayıt Modu Menüsü Ögeleri
Menü
Seçenek
Fonksiyon
Sayfa
A
1
Pozlama Modu 
Mod kadranı B veya C olarak 
ayarlandığı zaman çekim modunu 
belirler.
Özel Fotoğraf 
Bir fotoğrafın çekiminden önce, renk 
ve kontrast gibi fotoğraf son tonunu 
ayarlar.
Dijital Filtre 
Resimler çekilirken bir dijital filtre 
efekti uygular.
HDR Çekimi 
Yüksek dinamik menzille fotoğrafların 
çekilmesine imkan verir.
Ft
ğra
f Ç
ek
im 
A
ya
rları
Dosya Formatı 
Dosya formatını ayarlar.
JPEG Piksel 
JPEG formatında kaydedilen 
fotoğrafların kayıt boyutunu ayarlar.
JPEG Kalite 
JPEG formatında kaydedilen 
fotoğrafların kalitesini ayarlar.
Renk Boşluğu
Kullanılacak renk alanını ayarlar.
Parlaklığı ölçmek ve pozlamayı 
belirlemek için kullanılacak sensör 
seçer.
K-30_OPM_TUR.book  Page 81  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM