Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
83
Çekim
 Fonksiyonları
4
A
3
Yüksek-ISO NR
Yüksek bir ISO hassasiyeti ile çekim 
yapıldığında Parazit Azaltma ayarını 
belirler.
Düşük Obtrtör Hızı NR
Düşük obtüratör hızı ile çekim 
yapıldığında Parazit Azaltma ayarını 
belirler.
Oluşturma Ayarı
Shake Reduction mekanizmasını 
kullanarak fotoğrafınızın 
kompozisyonunu ayarlamanıza imkan 
verir.
Elektronik Seviye
Fotoğraf makinesinin düz olup 
olmadığını tespit eden elektronik 
seviyenin görüntülenip 
görüntülenmemesini belirler.
Ufuk Düzeltme
Fotoğrafın eğilmesini (sağa ve sola) 
düzeltir.
Shake Reduction 
Shake Reduction işlevini etkin kılar.
Giriş Odaksal 
Uzunluğu
Odak uzunluğu bilgisinin elde 
edilemediği bir objektif kullanıldığında 
odak uzunluğu ayarını gerçekleştirir.
Menü
Seçenek
Fonksiyon
Sayfa
K-30_OPM_TUR.book  Page 83  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM