Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
84
Çekim
 Fonksiyonları
4
*1 Yalnızca mod kadranı B veya C olarak ayarlı olduğunda mevcuttur.
*2 Kontrol paneli üzerinden de ayarlanabilir.
*3 Mod kadranı H olarak ayarlandığında, bunun yerine [Sahne Modu] belirir.
A
4
Live View
Live View ekranını ve odak metodu 
ayarlarını belirler.
Hızlı İzleme
Hızlı İzleme ekran ayarlarını belirler.
E-Kadran 
Programlama
Her bir pozlama modu için, ön ve arka 
kadranların neleri kumanda edeceğini 
ayarlayabilirsiniz.
Düğme Kişiselleştirme V/Y düğmesi ve =/L 
düğmesinin işlevini belirler.
Hafıza
Güç kapatıldığı zaman fotoğraf 
makinesinde hangi ayarların 
kaydedileceğini belirler.
GPS
Opsiyonel GPS ünitesi fotoğraf 
makinesine eklendiği durum için 
ilgili fonksiyonları ayarlar.
USER Modunu Kaydet
Fotoğraf makinesi ayarlarını A 
modu olarak kaydederek bunları mod 
kadranını B veya C olarak 
ayarlayarak ayarlamanıza imkan verir.
Menü
Seçenek
Fonksiyon
Sayfa
K-30_OPM_TUR.book  Page 84  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM