Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
86
Çekim
 Fonksiyonları
4
[A Özel Ayar 1-4] menülerinin aşağıdaki ögeleri, fotoğraf makinesinden 
en iyi şekilde faydalanmanıza imkan verir.
Özel Ayar Menüsü Ögeleri
Menü
Seçenek
Fonksiyon
Sayfa
A
1
1. EV Adımları
Pozlama için ayar basamaklarını 
belirler.
2. Hassasiyet Adımları
ISO hassasiyeti için ayar 
basamaklarını belirler.
3. Genişletilmiş Hassasiyet ISO hassasiyetini maralığını 
genişletir.
4. Ölçü İşletim Süresi
Ölçme işletim süresini ayarlar.
5. AF Kilitli AE-L
Odaklama kilitli olduğu durumda 
pozlama değerinin kilitlenip 
kilitlenmeyeceğini ayarlar.
6. AE ve AF Nktası Bağl. 
Kur
[AE Ölçme] [Çoklu-segment] 
olarak ayarlandığında, odaklama 
alanında pozlama değeri ve AF 
noktasının birleştirilip 
birleştirilmeyeceğini belirler.
7. Ampul (B) Modu 
Seçenklri
p
 modunda deklanşör düğmesine 
basıldığında gerçekleştirilecek 
olan işlemi belirler.
K-30_OPM_TUR.book  Page 86  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM