Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
87
Çekim
 Fonksiyonları
4
A
2
8. Parantezleme Düzeni
Pozlama Parantezli çekim için 
sırayı ayarlar.
9. Tek Tuşla Parantezleme
Pozlama Parantezi kullanılırken 
tek deklanşörde üç karenin 
çekilmesini sağlar.
10. Flaş Kullanıldığında BD Flaş kullanıldığında beyaz 
dengesi ayarını belirler.
11. Tugsten Işıkta OBD
Beyaz dengesi F 
(Otomatik Beyaz Dengesi) olarak 
ayarlandığında, tungsten ışık 
rengi tonunun ayarlanıp 
ayarlanmayacağını belirler.
12. Renk Isısı Adımları
Renk ısısı için ayar adımlarını 
belirler.
13. AF Alanını örtüştür
Seçilen AF noktasının vizörde 
kırmızı olarak görüntülenip 
görüntülenmeyeceğini belirler.
14. Uzaktan Kumandayla 
AF
Bir uzaktan kumanda ünitesi ile 
çekim yapılırken otomatik 
odaklamanın kullanılıp 
kullanılmayacağını belirler.
A
3
15. AF.S Ayarı
Odak modu l olarak 
ayarlandığında ve deklanşör 
düğmesine basıldığı durumda 
işlem önceliğini belirler.
16. AF.C Ayarı
Odak modu k olarak 
ayarlandığında Sürekli Çekim için 
işlem önceliğini belirler.
17. Flaş Dolarken Çekim
Dahili flaş dolmakta iken 
deklanşöre basılıp 
basılmayacağını ayarlar.
18. Kablosuz Modda Flaş
Kablosuz modda dahili flaş 
patlaması metodunu ayarlar
19. Döndürme Bilg. 
Kaydetme
Çekim esnasında döndürme 
bilgilerinin saklanıp 
saklanmayacağını belirler.
Menü
Seçenek
Fonksiyon
Sayfa
K-30_OPM_TUR.book  Page 87  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM