Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
7
• SD Bellek Kartı bir yazma-koruma düğmesi ile 
donatılmıştır. Düğmenin LOCK kısmına 
getirilmesi, karta yeni veriler kaydedilmesini, 
kayıtlı verilerin silinmesini ve kartın fotoğraf 
makinesi veya bilgisayar tarafından 
formatlanmasını önler. 
• Fotoğraf makinesinde kullanımdan hemen sonra 
çıkarılması halinde SD Bellek Kartı sıcak olabilir.
• Karta erişim durumundayken SD Bellek Kartını çıkarmayınız veya gücü 
kapatmayınız. Aksi halde veriler kaybolabilir veya kart zarar görebilir.
• SD Bellek Kartını bükmeyiniz veya sert darbelere maruz bırakmayınız. Kartı sudan 
ve yüksek sıcaklıklardan uzakta muhafaza ediniz.
• Biçimlendirme esnasında SD Bellek Kartını çıkartmayınız. Kartta hasar oluşabilir ve 
kullanılamaz hale gelebilir.
• SD Bellek Kartı içerisindeki veriler aşağıdaki durumlarda silinebilir. Silinen veriler ile 
ilgili olarak aşağıdaki durumlar çerçevesinde hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz
1.SD Bellek Kartı kullanıcı tarafından yanlış kullanıldığında.
2.SD Bellek Kartı statik elektrik veya elektrik enterferansına maruz bırakıldığında.
3.SD Bellek Kartı uzun bir süre kullanılmadığı zaman.
4.karta erişim durumundayken SD Bellek Kartı veya pil yerinden çıkarıldığında.
• Eğer SD Bellek Kartı uzun bir süre kullanılmazsa, içerisindeki kayıtlı veriler okunamaz 
hale gelebilir. Önemli verileri bilgisayarınıza düzenli olarak yedeklediğinizden emin 
olunuz.
• Yeni SD Bellek Kartlarını biçimlendiriniz. Daha önce diğer fotoğraf makinelerinde 
veya cihazlarda kullanılan SD Bellek Kartlarını da biçimlendiriniz.
• Bir SD Bellek Kartında kayıtlı olan verilerin silinmesi veya SD Bellek Kartının 
biçimlendirilmesinin, orijinal verileri tamamen silmeyeceğini not ediniz. Silinmiş olan 
dosyalar, bazen piyasadan satın alınabilen programlar kullanılarak geri 
kazanılabilmektedir. Eğer SD Bellek Kartınızı elden çıkarmak, başkasına vermek 
veya satmak istiyorsanız, kart üzerindeki verilerin tamamen silinmiş olduğundan veya 
kişisel ya da hassas bilgiler içeriyorsa bunun tamamen ortadan kaldırılmış 
olduğundan emin olunuz.
• SD Bellek Kartınızdaki veriler sizin sorumluluğunuzdadır.
Diğer Önlemler
Ürün Kaydı Hakkında
Size daha iyi hizmet verebilmemiz açısından, fotoğraf makinesi ile birlikte tedarik edilmiş 
olan CD-ROM’da ya da PENTAX web sitesinde bulunan ürün kaydını doldurmanızı rica 
ediyoruz.
Ayrıntılar için bkz. s.252. İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.
Yazma-koruma
anahtarı
K-30_OPM_TUR.book  Page 7  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM