Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
88
Çekim
 Fonksiyonları
4
A
3
20. Menü Konumunu 
Kaydet
Monitörde görüntülenmiş olan en 
son menü sekmesinin saklanıp 
saklanmayacağını ve bir sonraki 
kez 3 düğmesine 
basıldığında bunun tekrar 
görüntülenip 
görüntülenmeyeceğini belirler.
21. Yakalama Odağı
Eğer bir manuel odaklı objektif 
takılıysa, Yakalama Odaklı çekim 
etkin hale gelir ve nesne odağa 
geldiği zaman obtüratör otomatik 
olarak serbest bırakılır, yani çekim 
yapılır.
A
4
22. AF İnce Ayarı
Fotoğraf makinesinin otomatik 
odak sistemi ile objektiflerinizde 
ince ayar yapmanıza imkan verir.
23. Açıklık Halkası 
Kullanılarak
Objektif açıklık halkası, s 
haricindeki bir konuma ayarlandığı 
zaman deklanşör düğmesinin 
etkin kılınıp kılınmayacağını 
belirler.
Özel Fonk. Resetle
[A Özel Ayar 1-4] menülerindeki 
tüm ayarları fabrika ayarlarına 
resetler.
Menü
Seçenek
Fonksiyon
Sayfa
K-30_OPM_TUR.book  Page 88  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM