Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
89
Çekim
 Fonksiyonları
4
Uygun Çekim Modunun
 Seçilmesi
Bu fotoğraf makinesi, fotoğraf çekme beğeninize uygun olan ayarlarla 
resimler çekmenize imkan veren çeşitli çekim modlarına sahiptir.
Bu kılavuzda, çekim modlarından şunlar kastedilmektedir.
1
İstenen çekim modunu kadran 
göstergesine ayarlamak üzere mod 
kadranını çeviriniz.
Çekim Modu
Özellikler
Sayfa
n
 (Otomatik Resim) 
modu
Nesne için ideal çekim modunu otomatik 
olarak seçer.
H (Sahne) modu
Çeşitli sahne tarzları arasından çekim 
modunu seçmenize imkan verir.
Pozlama modları
(e/K/b/c/L/a/p)
Obtüratör hızını ve açıklık değerini 
değiştirir ve resimler çeker.
C
 (Video) modu
Bir video kaydeder.
A
 modları (B/C)
Kaydedilen fotoğraf makinesi ayarları 
ile fotoğrafları çekmenize imkan verir. 
Maksimum iki ayar kaydedilebilir.
Kadran göstergesi
K-30_OPM_TUR.book  Page 89  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM