Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
93
Çekim
 Fonksiyonları
4
1
Mod kadranını H olarak ayarlayınız.
Fotoğraf makinesi H modu durum 
ekranına döner. 
2
M
 düğmesine basınız.
Seçilmiş olan çekim sahnesi ile ilgili simge kontrol panelinde belirir.
3
[Sahne Modu] seçmek için çoklu 
seçiciyi (2345) kullanınız 
ve 4 düğmesine basınız.
Sahne modu seçim ekranı belirir.
4
Bir sahne modu seçmek üzere 
çoklu seçiciyi (2345) veya 
arka e-kadranı (S) kullanınız 
ve 4 düğmesine basınız. 
Fotoğraf makinesi, kontrol paneline döner 
ve bir resim çekmeye hazır durumdadır.
Bir Sahne Modu Seçme
Mod kadranı H olarak ayarlıyken 3 
düğmesine basıldığında, [A Kayıt Modu 1] 
menüsünde [Sahne Modu] ögesi belirir. 
Sahne modu seçim ekranını görüntülemek 
üzere çoklu seçicinin (5) düğmesine 
basınız ve 4. Adımda tanımlandığı üzere bir 
sahne modu seçebilirsiniz.
1/
125
200
4.0
F
128
128
128
128
Sahne Modu
Sahne Modu
Portre
Portre
MENU
OK
İptal
İptal
OK
OK
Portre
Portre
Portreler çekmek için.
Portreler çekmek için.
Sağlıklı ve parlak ten
Sağlıklı ve parlak ten
tonu ortaya çıkar
tonu ortaya çıkar
MENU
1
2 3 4
Sahne Modu
Sahne Modu
Dijital Filtre
Dijital Filtre
YDM Çekimi
YDM Çekimi
AE Ölçme
AE Ölçme
Ftğraf Çekim Ayarları
Ftğraf Çekim Ayarları
Çıkış
Çıkış
K-30_OPM_TUR.book  Page 93  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM