Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
94
Çekim
 Fonksiyonları
4
Obtüratör hızını ve açıklık değerini değiştirmek için aşağıdaki pozlama 
modlarını kullanınız.
Pozlama Modları
Mod
Özellikler
Sayfa
e
Program Otomatik 
Pozlaması
Program satırına göre uygun bir pozlama 
elde etmek için obtüratör hızı ve açıklık 
değerini otomatik olarak ayarlar.
K
Hassasiyet Önceliği 
Otomatik Pozlaması
Hassasiyeti çevre ortamın parlaklığına 
uygun şekilde ayarlamanıza imkan verir.
b
Obtüratör Önceliği 
Otomatik Pozlaması
Nesne hareketini ifade eden, istenen 
obtüratör hızını ayarlamanıza imkan verir.
c
Açıklık Önceliği 
Otomatik Pozlaması
Alan derinliğini kontrol etmek üzere istenen 
açıklık değerini ayarlamanıza imkan verir.
L
Obtüratör & Açıklık 
Önceliği Otmtik 
Pozlaması
Ayarlı obtüratör hızı ve açıklık değeri ile 
uygun bir pozlama elde etmek için 
hassasiyeti otomatik olarak ayarlar.
a
Manuel Pozlama
Fotoğraf çekme anlayışınızı yansıtan 
hassasiyet, obtüratör hızı ve açıklık 
değerini ayarlamanıza imkan verir.
p
Ampul Pozlama
Havai fişekler ve gece sahneleri gibi yavaş 
obtüratör hızları gerektiren resimler 
çekmenize imkan verir.
K-30_OPM_TUR.book  Page 94  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM