Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
95
Çekim
 Fonksiyonları
4
Alarmın Kurulması
Hassasiyeti çevrenin parlaklığına uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.
Hassasiyet [ISO AUTO] olarak veya ISO 100 ila 12800’e denk gelen bir 
hassasiyet aralığı çerçevesinde ayarlanabilir. Fabrika varsayılan ayarı 
[ISO AUTO] şeklindedir.
1
Bekleme modunda çoklu seçicinin (2) düğmesine basınız.
Hassasiyet ayar ekranı belirir.
2
[ISO AUTO] veya [ISO] seçmek 
üzere çoklu seçicinin (23) 
düğmesini kullanınız.
3
Hassasiyet değerini değiştirmek için arka e-kadranı (S) 
çeviriniz.
[ISO AUTO] için, minimum hassasiyeti ayarlamak üzere ön e-kadranı 
(R) çeviriniz. 
4
4
 düğmesine basınız. 
Fotoğraf makinesi bir resim çekmeye hazır durumdadır. 
Hassasiyetin Ayarlanması
ISO AUTO
Ayarlanabilecek aralığı 
otomatik olarak belirler.
ISO
Sabit bir değer ayarlar.
MENU
OK
100
100 3200
3200
--
6400
6400
İptal
İptal
OK
OK
K-30_OPM_TUR.book  Page 95  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM