Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
96
Çekim
 Fonksiyonları
4
Fotoğraf makinesi aşağıdaki pozlama modlarına sahiptir.
Her bir pozlama modu için mevcut olan ayarlar aşağıdaki gibidir.
z
: Mevcut   #: Sınırlı    ×: Mevcut değil
• L modunda veya H modunun Z (Gece HDR)/l (Gece 
Çekimi)/n (Işıklandırma) seçeneklerinde hassasiyet [ISO AUTO (H modu 
için ISO 6400’e dek)] olarak sabitlenir.
• K veya p modunda, [ISO AUTO] görüntülenmez. Eğer mod kadranı 
p
olarak ayarlanırsa, hassasiyet eb son sabitlenmiş değere ayarlanır. 
Hassasiyet [ISO AUTO] olarak ayarlanmışken mod kadranı a olarak 
ayarlanırsa, fotoğraf makinesi L modunda çalışır.
• Eğer daha yüksek bir hassasiyet ayarlanırsa çekilen resimlerde daha fazla 
parazit oluşabilir. Parazit Azaltımını kullanarak resim parazitini 
azaltabilirsiniz. [A Kayıt Modu 3] menüsünde [Yüksek-ISO NR] dahilinde 
ayarlanabilir. (s.106)
• Hassasiyetin 1 EV kademeleri ile ayarlanmasını veya pozlama için 
EV kademe ayarına uygun olarak ayarlanmasını seçebilirsiniz (s.100). 
Bu [A Özel Ayar 1] menüsünde [2. Hassasiyet Adımları] dahilinde 
ayarlanabilir.
• [A Özel Ayar 1] menüsünde [3. Genişletilmiş Hassasiyet] [Açık] olarak 
ayarlandığı zaman, hassasiyet aralığı ISO 100 ila 25600 aralığına 
genişletilebilir.
Pozlama Modunun Değiştirilmesi
Pozlama Modu
Obtüratör Hızı 
Değiştirme
Açıklık Değeri 
Değiştirme
Hassasiyet 
Değiştirme EV Telafisi
e
Program Otomatik 
Pozlaması
  #
z
z
K Hassasiyet Önceliği 
Otomatik Pozlaması
×
×
 z
z
b Obtüratör Önceliği 
Otomatik Pozlaması
z
×
z
z
c Açıklık Önceliği 
Otomatik Pozlaması
×
z
z
z
L
Obtüratör & Açıklık 
Önceliği Otomatik 
Pozlaması
z
z
×
z
a
Manuel Pozlama
z
z
 z
×
p
Ampul Pozlama
×
z
 z
×
K-30_OPM_TUR.book  Page 96  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM