Pentax K-30 Operating Guide (tr)

Download
97
Çekim
 Fonksiyonları
4
*1 [A Kayıt Modu 4] menüsü [E-Kadran Programlama] dahilinde, ön/arka e-kadran 
çevrildiğinde obtüratör hızı ve/veya açıklık değerinin değiştirilebilmesi üzere ayarı 
*2 [ISO AUTO] mevcut değildir.
*3 Hassasiyet [ISO AUTO] olarak ayarlanmışken eğer mod kadranı a olarak ayarlanırsa, 
fotoğraf makinesi L modunda çalışır.
1
Mod kadranını to e, K, b, c, 
L
, a veya p olarak ayarlayınız.
Değiştirilebilecek olan değer için durum 
ekranında R veya S belirir.
Değiştirilebilecek olan değer, vizörde 
altı çizili olarak belirir. 
Live View esnasında, değiştirilebilecek 
olan değer için 5 belirir.
1/
2000
1600
2.8
F
128
128
1/
2000
1/
2000 F2.8
F2.8
1600
1600
[  128]
[  128]
K-30_OPM_TUR.book  Page 97  Thursday, June 14, 2012  11:46 AM