Pentax Optio E70 Operating Guide (et)

Download
Täname teid, et ostsite selle PENTAX digitaalkaamera.
Palun lugege käesolevat juhendit enne kaamera kasutamist. Hoidke seda 
alles, kuna kasutusjuhend on väärt abimees kaamera funktsioonide 
tundmaõppimisel.
Autoriõiguste kohta
PENTAX digitaalkaameraga tehtud pildid on mõeldud personaalseks kasutamiseks. 
Palun olge kursis autoriõigusi puudutavate seadustega. Pildistamine võib olla 
keelatud ka näiteks ettevõtete ja asutuste territooriumidel, kaubandusettevõtetes, 
näitustel, muuseumides jne.
Kaubamärkide kohta
PENTAX ja Optio on HOYA CORPORATION kaubamärgid.
SDHC logo (
) on kaubamärk.
Käesolev toode toetab PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching 
toega digitaalkaamerad, printerid ja tarkvara võimaldavad fotograafil luua 
tõetruusid fotosid. Mõningad funksioonid ei pruugi toimida printeritega, 
mis ei toeta PRINT Image Matching III.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Kõik õigused kaitstud.
PRINT Image Matching on Seiko Epson Corporation kaubamärk. 
PRINT Image Matching logo on Seiko Epson Corporation kaubamärk.
Kõik teised brändi- ja tootenimed on nende omanike kaubamärgid 
või registreeritud kaubamärgid.
© 2008 ACD Systems Ltd. Kõik õigused kaitstud. ACDSee ja ACDSee logo 
on ACD Systems Ltd. Kaubamärgid Kanadas, Ameerika Ühendriikides, Euroopas, 
Jaapanis ja teistes maades.
Microsoft ja Windows on Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
Windows Vista on Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk.
Macintosh ja Mac OS on Apple Inc. registreeritud kaubamärgid.
PictBridge kohta
PictBridge võimaldab kasutajal ühendada printeri otse digitaalkaameraga, 
kasutades piltide trükkimiseks universaalset standardit. Pilte saab kerge vaevaga 
trükkida otse kaamerast.
Võib juhtuda, et käesolevas juhendis kasutatavad illustratsioonid erinevad 
tegelikust pildist monitoril.
Käesolevas juhendis peetakse SD mälukaardi all silmas nii SD mälukaarti 
kui ka SDHC mälukaarti.
Käesolevas juhendis viitab mõiste “arvuti” nii Windows kui ka Macintosh 
operatsioonisüsteemiga masinatele.
Toote registreerimise kohta
Soovi korral võite oma kaamera registreerida PENTAX kodulehel. 
Registreerida saab ka CD-ROM plaadil oleva tarkvara abil.
Detailsema info saamiseks lugege peatükki 7.
e_kb477.book  Page 0  Monday, January 12, 2009  2:54 PM