Pentax Optio A40 Operating Guide (et)

Download
T
äname teid, et ostsite selle PENTAX digitaalkaamera.
Palun lugege käesolevat juhendit enne kaamera kasutamist. Hoidke seda alles, 
kuna kasutusjuhend on väärt abimees kaamera funktsioonide tundmaõppimisel.
Autoriõiguste kohta
PENTAX digitaalkaameraga tehtud pildid on mõeldud personaalseks kasutamiseks. Palun 
olge kursis autoriõigusi puudutavate seadustega. Pildistamine võib olla keelatud ka näiteks 
firmade ja asutuste territooriumidel, kaubandusettevõtetes, näitustel, muuseumides jne.
Kaamera kasutajatele
• Tugeva elektromagnetilise kiirguse või magnetväljade keskkonnas kasutamisel eksisteerib 
tõenäosus, et mälukaardilt võivad kustuda kõik sinna salvestatud failid.
• LCD ekraani vedelkristallpaneel on toodetud tipptehnoloogia abil. Kuigi toimivate pikslite 
arv on 99,99% või rohkem, peaksite olema teadlik, et 0,01% või vähem piksleid ei pruugi 
helenduda või helenduvad valesti. Sellised pikslid ei mõjuta salvestatavat pilti.
Kaubamärkide kohta
• PENTAX, Optio ja smc PENTAX on PENTAX Corporation kaubamärgid.
• SDHC logo 
 on kaubamärk.
• Kõik teised brändi- ja tootenimed on nende omanike kaubamärgid või registreeritud 
kaubamärgid.
Käesolev toode toetab PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching toega digitaalkaamerad, 
printerid ja tarkvara võimaldavad fotograafil luua tõetruusid fotosid. Mõningad funksioonid 
ei pruugi toimida printeritega, mis ei toeta PRINT Image Matching III.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Kõik õigused kaitstud.
PRINT Image Matching on Seiko Epson Corporation kaubamärk. PRINT Image Matching logo 
on Seiko Epson Corporation kaubamärk.
Red Eye tarkvara © 2003-2006 FotoNation Inc. Face Tracker tarkvara © 2005-2006 
FotoNation Inc. In Camera Red Eye - kaitstud U.S. Patent No. 6,407,777 ja 7,042,505. 
Other patents Pending.
• Võib juhtuda, et käesolevas juhendis kasutatavad illustratsioonid erinevad tegelikust pildist 
LCD monitoril.
• Käesolevas juhendis peetakse SD mälukaardi all silmas nii SD mälukaarti kui ka SDHC 
mälukaarti.
e_kb449.book  Page 1  Friday, November 23, 2007  10:35 AM