Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
8
Valg af flash-funktion ......................................................................90
Valg af Fokusfunktion .....................................................................91
Valg af antal optagepixel ................................................................94
Eksponeringskompensation (EV-korrektion) ..................................96
Korrektion af lysstyrke (D-omr. Indstil.) ..........................................97
Justering af hvidbalancen...............................................................98
Indstilling af Autolysmåling ...........................................................100
Indstilling af lysfølsomhed ............................................................101
Indstillingsskift i funktionen Ansigtsgenkendelse..........................102
Indstilling af funktionen Shake Reduction.....................................104
Indstilling af Øjeblikkelig visning ...................................................105
Indstilling af billedskarphed (skarphed) ........................................106
Indstilling af farvemætning (mætning) ..........................................107
Indstilling af billedkontrast (kontrast) ............................................107