Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
98
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
Du kan tage billeder med naturlige farver ved at indstille hvidbalancen 
efter lysforholdene på det tidspunkt, du tager billedet.
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Hvidbalance].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Skærmen [Hvidbalance] vises.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at ændre indstillingen.
Du kan kontrollere resultatet af den valgte 
hvidbalanceindstilling på det viste billede, 
hver gang du trykker på 4-vejs-
navigationsknappen (23).
5
Tryk på 4-knappen.
Indstillingen gemmes.
Justering af hvidbalancen
F Auto
Kameraet justerer automatisk hvidbalancen.
G
Dagslys
Brug denne funktion til udendørs optagelser i sollys.
H
Skygge
Brug denne funktion til udendørs optagelser i skyggen.
I
Glødepærer
Brug denne funktion til optagelser i lyset fra elektriske lamper 
eller andre glødepærer.
J
Lysstofrør
Brug denne funktion til optagelser i lyset fra lysstofrør.
K
Manuel
Brug denne funktion til optagelser med manuel justering af 
hvidbalancen.
• Vælg en anden hvidbalanceindstilling, hvis du ikke er tilfreds med 
farvebalancen på billeder, der er taget med [Hvidbalance] indstillet til 
F
.
• Afhængig af den valgte optagefunktion ændres indstillingen af 
hvidbalance ikke. Se under ”Tilgængelige funktioner for hver 
optagefunktion” (s.198) f
or nærmere oplysninger.
Hvidbalance
MENU
Annul.
Annul.
Auto
Auto
OK
OK
OK
Annul.
Auto
OK