Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
99
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
6
Tryk på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
Hav et ubeskrevet ark hvidt papir e.l. klar.
1
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge K 
(Manuel) i skærmbilledet [Hvidbalance].
2
Ret kameraet mod det hvide 
stykke papir eller et andet 
materiale, så det fylder hele 
rammen midt på skærmen.
3
Tryk udløserknappen helt ned.
Hvidbalancen justeres automatisk.
4
Tryk på 4-knappen.
Indstillingen gemmes, og [A Optagefunktion]-menuen vises igen.
5
Tryk på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
Hvis du ofte ændrer indstilling for [Hvidbalance], kan du spare tid ved at 
tildele den til den grønne knap (s.109).
Lagring af indstilling af hvidbalance 1s.115
Sådan indstilles hvidbalancen manuelt
Hvidbalance
MENU
Annul.
Justér
SHUTTER
OK
OK