Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
100
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
Du kan indstille det område på skærmbilledet, hvor lysstyrken måles, for 
at bestemme eksponeringen.
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Autolysmåling].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge 
Autolysmålingsindstillingen.
5
Tryk på 4-knappen.
Indstillingen gemmes.
6
Tryk på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
Indstilling af Autolysmåling
L
Multisegmentlysmåling Kameraet inddeler billedet i 256 områder, måler lyset 
og fastægger eksponeringen.
M
Centervægtslysmåling
Kameraet foretager en måling af den generelle 
lysstyrke på billedet, idet billedets midte har mest 
indflydelse på eksponeringen.
N
AE-spotlysmåling
Kameraet bestemmer eksponeringen ved kun at måle 
lyset i midten af billedet.
Optagefunktion 1 / 3
OK
OK
MENU
Annul.
EV-korrektion
Optaget pixels
Hvidbalance
Autolysmåling
Lysfølsomhed
Fokusområde
AWB