Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
101
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
Du kan vælge den lysfølsomhed, der passer til det omgivende lys.
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Lysfølsomhed].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
• Når udløserknappen trykkes halvt ned, måles lyset, og eksponeringen 
bestemmes.
• Når motivet er uden for fokusområdet, og du ønsker at bruge 
N
(AE-punktmåling), skal du rette kameraet mod motivet og trykke 
udløserknappen halvt ned for at låse eksponeringen, derefter 
komponere dit billede igen og trykke udløserknappen helt ned.
• Afhængig af den valgte optagefunktion ændres autolysmålingen 
muligvis ikke. Se under ”Tilgængelige funktioner for hver 
optagefunktion” (s.198) f
or nærmere oplysninger.
• Hvis du ofte ændrer indstilling for [Autolysmåling], kan du spare tid ved 
at tildele den til den grønne knap (s.109).
Lagring af autolysmålingsindstilling 1s.115
Indstilling af lysfølsomhed
Auto Lysfølsomheden justeres automatisk af kameraet. (Lysfølsomhed 64 - 800)
64
Jo lavere lysfølsomhed, jo skarpere bliver billedet. Lukkertiden bliver 
langsommere, når der tages billeder under forhold med svagt lys.
100
200
400
800
1600
En højere lysfølsomhedsindstilling anvender hurtigere lukkertider 
under mørke forhold, men billedet kan forringes som følge af støj.
3200
6400