Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
102
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at ændre lysfølsomheden.
5
Tryk på 4-knappen.
Indstillingen gemmes.
6
Tryk på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
Optio S1 er udstyret med funktionen Ansigtsgenkendelse, som finder 
ansigter på billedet og automatisk justerer fokus og eksponering for 
ansigterne. Det udløser automatisk lukkeren, når personer smiler, og 
hvis en person blinkede, vil det fortælle dig det, så du kan tage billedet 
om, til det er perfekt. Standardindstillingen er [Tændt] for 
[Ansigtsgenkend.] og O (Tændt) for [Blink detektor].
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Ansigtsgenkend.].
• Når lysfølsomheden er indstillet til 3200 eller 6400, fastsættes 
optagepixel til f (2592×1944).
• I funktionen 9 (Grøn), eller når der optages en film, kan der kun 
vælges [Auto] (lysfølsomhed 64-800).
• I funktionen 
c (Digital SR) kan der kun vælges [Auto] (lysfølsomhed 
64-6400).
• I funktionen S (Fyrværkeri) er lysfølsomheden fastsat til 
minimumsværdien.
• Hvis du ofte ændrer indstilling for [Lysfølsomhed], kan du spare tid ved 
at tildele den til den grønne knap (s.109).
Lagring af indstilling af lysfølsomhed 1s.115
Indstillingsskift i funktionen Ansigtsgenkendelse
Optagefunktion 1 / 3
OK
OK
MENU
Annul.
4 0 0
2 0 0
1 0 0
6 4
EV-korrektion
Optaget pixels
Hvidbalance
Autolysmåling
Lysfølsomhed
Fokusområde
Auto