Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
103
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge en indstilling.
5
Tryk på 4-knappen. 
Indstillingen gemmes.
6
Brug 4-vejs-navigationsknappen (3) til at vælge 
[Blink detektor] for at indstille funktionen Blink 
detektor. 
7
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at vælge O eller P.
O
Blink detektor fungerer.
P
 
Funktionen Blink detektor fungerer 
ikke.
8
Tryk på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
Ikonet for ansigtsgenkendelse vises på skærmen.
Til
Kameraet registrerer en persons ansigt.
Smile
Kameraet udløser automatisk lukkeren, 
når personen på motivet smiler.
Fra
Kameraet registrerer ikke en persons 
ansigt.
I
Når [Ansigtsgenkend.] er indstillet til [Tændt]
J
Når [Ansigtsgenkend.] er indstillet til [Smile]
Blink detektor 1s.67
Optagefunktion 2 / 3
Øjeblik. visning
MENU
Annul.
Shake Reduction
Digital zoom
Tændt
Smile
Slukket
D-omr. Indstil.
Ansigtsgenkend.
Blink detektor
OK
OK
Optagefunktion 2 / 3
Øjeblik. visning
MENU
Afslut
Shake Reduction
Ansigtsgenkend. Tændt
Digital zoom
D-omr. Indstil.
Blink detektor