Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
104
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
Kameraet korrigerer automatisk kamerarystelser under optagelse af 
stillbilleder. Standardindstillingen er O (Til).
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Shake Reduction].
• Ansigtsgenkendelse med AF og Ansigtsgenkendelse med AE virker muligvis 
ikke, hvis motivet bærer solbriller, eller hvis en del af motivets ansigt er 
tildækket, eller hvis personen ikke kigger mod kameraet.
• Hvis kameraet ikke kan genkende motivets ansigt, fokuserer kameraet 
med den aktuelt valgte indstilling i [Fokusområde].
• Når [Ansigtsgenkend.] er indstillet til [Smile], udløses lukkeren muligvis 
ikke automatisk, da funktionen Smile Capture ikke fungerer i visse 
situationer, f.eks. når det genkendte ansigt er for lille. Hvis dette sker, 
skal du trykke på udløserknappen for at udløse lukkeren.
• [Ansigtsgenkend.] kan ikke indstilles til [Slukket] i funktionen 
(Autobilledfunktion), c (Portræt), B (Natportræt), d (Naturlig 
hudtone) eller R (Børn).
• [Ansigtsgenkend.] indstilles automatisk til [Tændt] i funktionen 9 
(Grøn), 
b (Autobilledfunktion), c (Portræt), B (Natportræt), d 
(Naturlig hudtone) eller R (Børn). Når der skiftes til en anden funktion 
fra en af disse funktioner, vender indstillingen Ansigtsgenkendelse 
tilbage til den forrige indstilling.
• Ved filmoptagelse aktiveres funktionen Ansigtsregistrering, før 
optagelsen starter. Ansigtsregistreringsrammen vises ikke, når der 
optages en film.
Indstilling af funktionen Shake Reduction
Brug funktionen Movie SR (s.114) til at korrigere kamerarystelser under 
optagelse af en film.