Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
105
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at vælge O eller P.
O
Korrigerer kamerarystelser.
P
 
Korrigerer ikke kamerarystelser.
4
Tryk på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
En af følgende ikoner vises på skærmen.
Brug denne indstilling til at angive, om Øjeblikkelig visning skal vises 
med det samme, når der er taget et billede. Standardindstillingen er O 
(Til).
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Øjeblik. visning].
M Når [Shake Reduction] er indstillet til O
l
Når [Shake Reduction] er indstillet til P (Slukket) (hvis det er 
sandsynligt, at der opstår kamerarystelser, vises f, når 
udløserknappen trykkes halvt ned)
Funktionen Shake Reduction fungerer ikke i følgende situationer:
- Når S (Fyrværkeri) er valgt som optagefunktion
- Når der optages en film
- Når g (Selvudløser) er valgt som motorfunktion
- Når flashen affyres
- Under lydoptagelse
Indstilling af Øjeblikkelig visning
Optagefunktion 2 / 3
Øjeblik. visning
MENU
Afslut
Digital zoom
D-omr. Indstil.
Ansigtsgenkend. Tændt
Blink detektor
Shake Reduction