Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
106
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at vælge O eller P.
O
Øjeblikkelig visning vises.
P
 
Øjeblikkelig visning vises ikke.
4
Tryk på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
Det er muligt at gøre konturerne i billedet skarpe eller bløde.
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Skarphed].
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at ændre 
skarphedsniveauet.
F
Blød
G
Normal
H
Skarp
4
Tryk på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
Øjeblikkelig visning 1s.67
Hvis funktionen Blink detektor er aktiv under optagelse, vises 
meddelelsen [Der er reg. lukkede øjne] i tre sekunder under Øjeblikkelig 
visning.
Indstilling af billedskarphed (skarphed)
Hvis du ofte ændrer indstilling for [Skarphed], kan du spare tid ved at 
tildele den til den grønne knap (s.109).
Optagefunktion 2 / 3
Øjeblik. visning
MENU
Afslut
Shake Reduction
Digital zoom
D-omr. Indstil.
Ansigtsgenkend. Tændt
Blink detektor
Optagefunktion
Mætning
MENU
Afslut
3 / 3
Skarphed
Kontrast
Grøn knap
Hukommelse
Indsæt dato
Slukket