Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
107
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
Du kan indstille farvemætningen.
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Mætning].
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at ændre 
mætningsniveauet.
F
Lavt
G
Normal
H
Højt
4
Tryk på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
Det er muligt at indstille niveauet for billedkontrast.
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Kontrast].
Indstilling af farvemætning (mætning)
Hvis du ofte ændrer indstilling for [Mætning], kan du spare tid ved at 
tildele den til den grønne knap (s.109).
Indstilling af billedkontrast (kontrast)
MENU
3 / 3
Optagefunktion
Mætning
Afslut
Skarphed
Kontrast
Grøn knap
Hukommelse
Indsæt dato
Slukket