Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
108
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at ændre 
kontrastniveauet.
F
Lavt
G
Normal
H
Højt
4
Tryk på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
Du kan vælge, om du vil indfotografere dato og/eller klokkeslæt for 
optagelse af stillbilleder.
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Indsæt dato].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge detaljer for 
datoindfotografering.
Vælg mellem [Dato], [Dato & tid], 
[Klokkeslæt] eller [Slukket].
5
Tryk på 4-knappen.
Indstillingen gemmes.
Hvis du ofte ændrer indstilling for [Kontrast], kan du spare tid ved at 
tildele den til den grønne knap (s.109).
Indstilling af Datofunktion
MENU
3 / 3
Optagefunktion
Mætning
Afslut
Skarphed
Kontrast
Grøn knap
Hukommelse
Indsæt dato
Slukket
Optagefunktion 3 / 3
Indsæt dato
MENU
Annul.
OK
OK
Mætning
Skarphed
Kontrast
Grøn knap
Hukommelse
Dato & tid
Dato
Klokkeslæt
Slukket