Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
109
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
6
Tryk på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
Du kan tildele en funktion til den grønne knap og hurtigt indlæse den ved 
blot at trykke på den grønne knap. Dette er nyttigt, da du så kan gå 
direkte til den hyppigt anvendte funktion.
Følgende funktioner kan tildeles den grønne knap:
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
• Indsat dato og/eller klokkeslæt kan ikke slettes.
• Bemærk, at hvis printeren eller billedredigeringssoftwaren er indstillet 
til at udskrive dato, og de billeder, der skal udskrives, allerede har 
indsat dato og/eller klokkeslæt, kan de indsatte datoer og/eller 
klokkeslæt overlappe.
• O vises i displayet i A-funktion, når der er indstillet [Indsæt dato].
• Datoen og/eller klokkeslættet indsættes på billedet i det format, der er 
indstillet på skærmbilledet [Datoindstilling] (s.46).
Indlæsning af en bestemt funktion
• 9-funktion (grøn)
• Highlightkorrektion
• Optaget pixels
• Skyggekorrektion
• Hvidbalance
• Skarphed
• Fokusområde
• Mætning
• Autolysmåling
• Kontrast
• Lysfølsomhed
• Lydoptagelse
• EV-korrektion
• Indstillingen for den grønne knap kan nulstilles til standardværdien ved 
at vælge [Nulstilling] i [W Indstilling]-menuen.
• Andre funktioner end funktionen 9 (Grøn) og Lydoptagelse kan 
indstilles på sædvanlig måde i [A Optagefunktion]-menuen.
• Du kan gå direkte til en funktion ved at tildele den til den grønne knap 
eller vælge den i [A Optagefunktion]-menuen, men du kan ikke 
gemme forskellige indstillinger for hver funktion.
Sådan tildeles en funktion til den grønne knap