Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
110
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Grøn knap].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge en funktion, og 
tryk på 
4-knappen.
5
Tryk på 3-knappen.
Den valgte funktion er tildelt den grønne knap.
1
Tryk på den grønne knap i A-funktionen.
Den funktion, som er tildelt til den grønne knap, indlæses.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at ændre indstillingen, og 
tryk på 
4-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
Sådan bruges den grønne knap
Hvis der er tildelt en anden funktion end 9 (Grøn) og Lydoptagelse til 
den grønne knap, skifter kameraet til det oprindelige skærmbillede, hvis 
der ikke udføres nogen handling inden et minut, efter at der er trykket på 
den grønne knap.
Grøn knap
Q
9
MENU
Annul.
OK
Optaget pixels
Hvidbalance
Autolysmåling
Lysfølsomhed
"Grøn" funktion
Fokusområde
O K
O K
OK
EV-korrektion
EV-korrektion
EV-korrektion
0 . 0
0 . 0
0 . 0