Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
111
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
Optagelse af film
Denne funktion giver dig mulighed for at optage film. Der optages lyd 
samtidigt.
1
Ret kameraet mod motivet i funktionen A.
Når kameraet genkender en persons ansigt, aktiveres funktionen 
Ansigtsgenkendelse, og ansigtsgenkendelsesrammen vises (s.69)
(Rammen forsvinder, når optagelsen starter.)
2
Tryk på C-knappen.
Kameraet fokuserer automatisk på motivet og kompenserer 
eksponeringen. Optagelsen starter.
Du kan fortsætte optagelsen, indtil den indbyggede hukommelse eller 
SD-hukommelseskortet er fuldt, eller indtil størrelsen på 
filmoptagelsen når op på 2 GB.
Følgende oplysninger vises på skærmen.
Filmfunktion
Optagelse (blinker)
Resterende optagetid
Optagetid
Movie SR-indstilling
Du kan ændre billedudsnittet ved at 
trykke på zoomknappen.
Højre
(x)
Forstørrer motivet.
Venstre (w) Udvider det billedudsnit, som kameraet optager.
Optagelse af en film
4-vejs-
navigationsknap
4-knap
Udløserknap
Zoomknap
C
-knap
01:39:17
07:34
01:39:17
07:34
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
14:25
14:25
14:25
1
2
3
4
5