Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
112
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
3
Tryk på C-knappen.
Optagelsen stopper.
Hvis du holder C-knappen nede i mere end et sekund, fortsætter 
optagelsen, så længe du holder knappen nede. Optagelsen stopper, når 
du fjerner fingeren fra C-knappen.
• Flashen affyres ikke under optagelse af en film.
• Autofokussystemet fungerer ikke under optagelse af en film.
• Du kan kun bruge optisk zoom før optagelse, mens Digital zoom er 
tilgængelig både før og under optagelse.
• Optagelsen starter ikke, når et menuskærmbillede vises, eller når 
visningsfunktionen er aktiv, heller ikke selvom der trykkes på 
C
-knappen.
• Du kan bruge fjernbetjeningen (ekstraudstyr) (s.88) til at optage film, 
når du ikke står med kameraet.
Hvis C-knappen holdes nede