Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
113
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
Du kan vælge mellem følgende optagede pixels og billedfrekvens for 
film.
Jo flere pixel, jo tydeligere detaljer og jo større filstørrelse. Jo flere 
billeder pr. sekund, jo bedre filmkvalitet, men filen bliver også større.
* Billedfrekvensen (fps) angiver antal billeder pr. sekund.
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Tryk 4-vejs-navigationsknappen (5) eller 
zoomknappen til højre (
y).
[C Film]-menuen vises.
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Optaget pixels].
4
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
Valg af Optaget pixels og Billedfrekvens for film
Indstilling
Optaget 
pixels
Billedfrekvens
Anvendelse
M
1280×720
30 billeder/
sek.
Optager billeder i HDTV-format (16:9). 
Bevægelse optages jævnt. (standardindstilling) 
F
1280×720
15 billeder/
sek.
Optager billeder i HDTV-format (16:9). Øger 
den samlede optagetid ved at gøre filstørrelsen 
mindre.
G
640×480
30 billeder/
sek.
Egnet til visning på en tv- eller computerskærm. 
Bevægelse optages jævnt.
H
640×480
15 billeder/
sek.
Egnet til visning på en tv- eller computerskærm. 
Øger den samlede optagetid ved at gøre 
filstørrelsen mindre.
I
320×240
30 billeder/
sek.
Egnet til visning på websteder eller 
vedhæftning til e-mails. Bevægelse optages 
jævnt.
J
320×240
15 billeder/
sek.
Egnet til visning på websteder eller 
vedhæftning til e-mails. Øger den samlede 
optagetid ved at gøre filstørrelsen mindre.