Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
114
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at ændre antallet af 
optagede pixels og 
billedfrekvensen.
6
Tryk på 4-knappen.
Indstillingen gemmes.
7
Tryk på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
Du kan korrigere kamerarystelser under filmoptagelser med funktionen 
Movie SR (modvirkning af rystelser ved filmoptagelse).
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Tryk 4-vejs-navigationsknappen (5) eller 
zoomknappen til højre (
y).
[C Film]-menuen vises.
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Movie SR].
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at vælge O eller P.
O
Korrigerer kamerarystelser.
P
Korrigerer ikke kamerarystelser.
5
Tryk på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
Indstilling af funktionen Movie SR (modvirkning af 
rystelser ved filmoptagelse)
Optagetid
MENU
Annul.
OK
OK
15:02:26
Optaget pixels
Movie SR
Film
1 / 1
MENU
Optaget pixels
Afslut
Movie SR