Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
115
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
Lagring af indstillinger (Hukommelse)
Hukommelsesfunktionen anvendes til at gemme de aktuelle 
kameraindstillinger, når kameraet er slukket.
Ved nogle kameraindstillinger er hukommelsesfunktionen altid indstillet 
til O (Til) (indstillingerne gemmes, når kameraet slukkes), mens du ved 
andre kan vælge O eller P (Slukket) (for at vælge om indstillingerne 
gemmes eller ej, når kameraet slukkes). De elementer, der kan indstilles 
til O eller P i hukommelsesfunktionen, er vist i tabellen nedenfor. (For 
de punkter, der ikke er anført her, gemmes de valgte indstillinger altid, 
når kameraet slukkes.)
Hvis du vælger O, gemmes indstillingerne i den status, de befinder sig 
i, umiddelbart før kameraet slukkes. Hvis du vælger P, nulstilles 
indstillingerne til standard, når kameraet slukkes. Nedenstående tabel 
viser også, hvorvidt standardindstillingen for hukommelse for hvert punkt 
er O eller P.
Menupunkt
Beskrivelse
Standard-
indstilling
Side
Flash-funktion Flash-funktionen indstiller ved hjælp af 
4-vejs-navigationsknappen (4)
O
Motorfunktion
Motorfunktionen indstilles ved hjælp af 
4-vejs-navigationsknappen (2)
P
Fokusfunktion
Fokusfunktionen indstilles ved hjælp af 
4-vejs-navigationsknappen (5)
P
Zoomposition
Zoompositionen indstillet med zoomknappen
P
MF-stilling
Positionen for manuel fokus indstilles ved hjælp 
af 4-vejs-navigationsknappen (23)
P
Hvidbalance
Indstillingen for [Hvidbalance] i 
[A Optagefunktion]-menuen
P
Lysfølsomhed Indstillingen for [Lysfølsomhed] i 
[A Optagefunktion]-menuen
P
EV-korrektion
Indstillingen for [EV-korrektion] i 
[A Opt. funk.]-menuen
P
Autolysmåling
Indstillingen for [Autolysmåling] i 
[A Optagefunktion]-menuen
P
Digital zoom
Indstillingen for [Digital zoom] i [
A
 Optagefunktion]-menuen
O
Ansigtsgen-
kendelse
Indstillingen for [Ansigtsgenkend.] i 
[A Optagefunktion]-menuen 
P