Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
10
Formatering af et SD-hukommelseskort .......................................166
Ændring af lydindstillingerne ........................................................167
Ændring af Dato og klokkeslæt ....................................................168
Indstilling af International tid .........................................................170
Ændring af Skærm sprog .............................................................173
Ændring af navnesystem for mappen...........................................174
Ændring af videoudgangsformat ..................................................175
Justering af lysstyrke på skærmen ...............................................176
Anvendelse af Strømsparefunktion ..............................................176
Indstilling af autoslukfunktionen....................................................177
Ændring af opstartsskærmbillede.................................................178
Korrektion af defekte pixel i CCD-sensoren